Υπηρεσίες
Λίστα Υπηρεσιών

Η εταιρία μας διαθέτει δικό της πλήρως εξοπλισμένο μηχανουργείο το οποίο βρίσκεται στην ελεύθερη ζώνη Περάματος. Μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι:

– Ναυπηγικές μελέτες, μετασκευές, κατασκευές ή επισκευές.
– Επισκευές hatch covers κάτω από την επίβλεψη των έμπειρων μηχανικών της εταιρίας μας  οι οποίοι ειδικεύονται σε αυτόν ακριβώς τον τομέα.
– Μεταλλουργικές εργασίες (μελέτη, κατασκευή ή μετασκευή) για εργοστάσια.
– Ελασματουργικές κατασκευές, μετασκευές ή επισκευές  τμημάτων ενός πλοίου.
– Μελέτες, κατασκευές, επισκευές η μετασκευές των σωληνουργικών δικτύων για εργοστάσια.
– Μελέτες, επισκευές η μετασκευές λεβητών. Αυτό περιλαμβάνει μερική ή ολική αντικατάσταση των αυλών, μονώσεων (πλινθοδομών) επισκευών αντικατάσταση επιστομίων , κ.λ.π.
– Μεταλλικές συγκολλήσεις από πιστοποιημένους τεχνίτες.

Έμπειρο Προσωπικό

Το έμπειρο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό της εταιρίας μας μπορεί να προσφέρει στον πελάτη μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών στον τομέα της συντήρησης και επισκευής πλοίων. Όλες οι υπηρεσίες καθώς και οι εργασίες πάνω στο πλοίο μπορούν να πραγματοποιηθούν σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου επιθυμεί ο πελάτης και πάντα σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές του οργανισμού Νηογνωμόνων (Register of Shipping) καθώς και τις απαιτήσεις της διεθνούς Ναυπηγικής βιομηχανίας.