ΜΜ ΝΑΒΕΠ Α.Ε. Ναυπηγικές - Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Πειραιώς

Γιατί να μας Επιλέξετε

01
Εμπειρία

Στην αγορά από το 1978

02
Εξοπλισμός

Ο μεγαλύτερος εξοπλισμός που υπάρχει στην Ελλάδα

03
Ταχύτητα

Υψηλή ποιότητα σε ελάχιστο χρόνο

Τοποθέτηση Scrubber

Blue Star Delos

Προέκταση τζιμινιέρας και τοποθέτηση πλυντηρίδων.

Superfast XI

Προέκταση τζιμινιέρας και τοποθέτηση πλυντηρίδων.

Ασφάλεια Έργων

Η εταιρία μας παρέχει υψηλή ασφάλεια κατά την εκτέλεση των έργων της. Η DAES London Market Insurance Agents EE το πιστοποιεί με τον καλύτερο τρόπο.

  • Text Hover

Πιστοποιήσεις

  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover