Τοποθέτηση Scrubber

Blue Star Delos

Προέκταση τζιμινιέρας και τοποθέτηση πλυστήριδων.

Superfast XI

Προέκταση τζιμινιέρας και τοποθέτηση πλυντηρίδων.