Εξοπλισμός
Εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις

Το απασχολούμενο προσωπικό στην εταιρεία αποτελείται από έμπειρα και καταρτισμένα στον τομέα τους στελέχη, είναι εγκατεστημένο στα νέα γραφεία που βρίσκονται στην περιοχή του Ικονίου Περάματος και τα οποία έχουν πρόσφατα ανακαινισθεί με οτιδήποτε προστάζει η σύγχρονη τεχνολογία.

Παράλληλα με το προσωπικό αυτό υπάρχει και το καθαρά ενεργό κομμάτι της εταιρείας που είναι μία δυναμική και έμπειρη ομάδα μηχανικών και τεχνιτών η οποία με την κατάλληλη υπευθυνότητα μπορεί να φέρει σε πέρας ένα μεγάλο φάσμα κυρίων και παράπλευρων εργασιών στον τομέα της επισκευής ή κατασκευής ενός πλοίου και αντίστοιχα Βιομηχανικών χώρων.

Το Εργοστάσιο που δραστηριοποιείται το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας είναι ένας αποκλειστικός χώρος που βρίσκεται στην ελεύθερη επισκευαστική ζώνη του Περάματος και είναι εφοδιασμένος με τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό υψηλής ποιότητας και παραγωγικότητας για την αντιμετώπιση ελασματουργικών, σωληνουργικών και εργασιών ικριωμάτων.

Εξοπλισμός

Οι πάσης φύσεως εκτελούμενες εργασίες φέρονται εις πέρας είτε με την χρήση του μόνιμα εγκατεστημένου στον χώρο του εργοστασίου μηχανολογικού εξοπλισμού, είτε με την χρήση των μεταφερόμενων μηχανημάτων και φορητών εργαλείων στον χώρο των επισκευαζόμενων πλοίων.

Η εταιρία μας διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο μηχανουργείο στο οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί κάθε είδους κατασκευή ή επισκευή επιθυμεί ο πελάτης.