Έργα

Allouette II

Αποκατάσταση αβαρίας bottom.

Athina

Αντικατάσταση ελασμάτων Bottom - Fore Peak.

Baltic Commodore

Αντικατάσταση φρακτών φυσαρμόνικες κάτω τμήμα.

Blue Star Delos

Προέκταση τζιμινιέρας και τοποθέτηση πλυντηρίδων.

Blue Star Naxos

Αποκατάσταση αβαρίας bottom.

Blue Star Patmos

Αποκατάσταση αβαρίας bottom.

Breeze

Τοποθέτηση συστήματος Ballast.

Erma Ballast

Τοποθέτηση νέου συστήματος Ballast.

Genmar Kestrel

Αβαρία πλευράς αριστερά.

Hoegh London

Αντικατάσταση αβαρίας πλευράς.

Moonlight II

Προέκταση πρύμης κατά 6,5 μέτρα.

Ocean Jazz

Αποξύλωση bow thruster και κατασκευή double bottom και πλώρης.

Piano Land

Κατασκευή και τοποθέτηση ονόματος πλοίου.

Superfast XI

Προέκταση τζιμινιέρας και τοποθέτηση πλυντηρίδων.