Μ.Μ ΝΑΒΕΠ Α.Ε. Ναυπηγικές - Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Slide
  • Text Hover
Μ.Μ. ΝΑΒΕΠ ΑΕ

Ναυπηγικές – Βιομηχανικές Επιχειρήσεις

Projects

Athina

Αντικατάσταση ελασμάτων Bottom - Fore Peak.

Baltic Commodore

Αντικατάσταση φρακτών φυσαρμόνικες κάτω τμήμα.

Blue Star Delos

Προέκταση τζιμινιέρας και τοποθέτηση πλυστήριδων.

Blue Star Naxos

Αποκατάσταση αβαρίας bottom.

Blue Star Patmos

Αποκατάσταση αβαρίας bottom.

Breeze

Τοποθέτηση συστήματος Ballast.

Erma Ballast

Τοποθέτηση νέου συστήματος Ballast.

Genmar Kestrel

Αβαρία πλευράς αριστερά.

Grand Ocean

Κατασκευή νέων καταστρωμάτων πρύμης.

Hoegh London

Αντικατάσταση αβαρίας πλευράς.

Moonlight II

Προέκταση πρύμης κατά 6,5 μέτρα.

Ocean Jazz

Αποξύλωση bow thruster και κατασκευή double bottom και πλώρης.

Piano Land

Κατασκευή και τοποθέτηση ονόματος πλοίου.

Superfast XI

Προέκταση τζιμινιέρας και τοποθέτηση πλυντηρίδων.

Βασικές Υπηρεσίες

01
Ελασματουργικές Εργασίες

Ελασματουργικές Εργασίες

02
Σωληνουργικές Εργασίες

Σωληνουργικές Εργασίες

03
Σκαλωσιές

Σκαλωσιές

Η εταιρία μας στον χρόνο

1978

Έναρξη

xxxxxx

2001

Δημιουργία Εργοστασίου

xxxxxx

2018

Εδραίωση στην αγορά

xxxxxx